Vydavatelé

Připojte se k naší síti

Maximalizujte potenciál svých výnosů prostřednictvím doplňkových reklamních produktů a zdrojů příjmů.

Httpool vám pomůže při definování optimálního produktového mixu a zpeněžení strategie pro mobilní a střední on-line segmenty a sdílet demo na požádání. Httpool představuje pro mezinárodní vydavatele optimálního partnera pro zpeněžení návštěvnosti svých stránek v rámci mezinárodních trhů z jednoho místa. Místní vydavatelé s vysoce kvalitním desktopovým a mobilním inventářem mohou využít Httpool pro zpeněžení svého premiového a sekundárnhoí inventáře. Obraťte se na nejbližší pobočku kde vám pomohou určit optimální produktový mix.

Kontaktní formulář