Vydavatelé

Připojte se k naší síti

Maximalizujte potenciál svých výnosů prostřednictvím doplňkových reklamních produktů a zdrojů příjmů.

Httpool vám pomůže při definování optimálního produktového mixu a zpeněžení strategie pro mobilní a střední on-line segmenty a sdílet demo na požádání. Httpool představuje pro mezinárodní vydavatele optimálního partnera pro zpeněžení návštěvnosti svých stránek v rámci mezinárodních trhů z jednoho místa. Místní vydavatelé s vysoce kvalitním desktopovým a mobilním inventářem mohou využít Httpool pro zpeněžení svého premiového a sekundárnhoí inventáře. Obraťte se na nejbližší pobočku kde vám pomohou určit optimální produktový mix.

Join us form

Your name, company name and company e-mail address are necessary (*) in order to provide you with an offer prior to entering into a contract with us. Absence of this information shall result in us not receiving your application. You may withdraw from us contacting you as indicated in the Data Protection Policy.

I agree to my personal data being stored and used to receive the newsletter from HTTPOOL.

I agree to my personal data being stored and used to receive product and other promotional updates from HTTPOOL.

I have read and agree to HTTPOOL’s Data Protection Policy.